Для активізації наукової діяльності в системі олімпійського спорту на початку 1990-х років виникла ідея проведення міжнародних наукових конгресів для вчених з країн Східної та Центральної Європи й Центральної Азії, оскільки до цього згадані регіони не мали своїх великих форумів такої тематичної спрямованості. Ця ідея, народжена саме в Українському центрі олімпійських досліджень та олімпійської освіти була підтримана Міжнародним олімпійським комітетом і президентом МОК Хуаном Антоніо Самаранчем, а також Міжнародною радою зі спортивної науки та фізичного виховання. Основними робочими мовами цих конгресів є російська та англійська.

І Міжнародний науковий конгрес «Сучасний олімпійський спорт» відбувся 10-15 травня 1993 року в столиці України, де його учасників приймав Київський державний інститут фізичної культури. У конгресі взяли участь 200 фахівців із 21 країни. Проведення форуму стало наслідком істотного збільшення популярності олімпійського спорту та Олімпійських ігор у сучасному світі, підвищеного інтересу до багатогранної проблематики олімпійського руху в багатьох сферах громадського життя.

II Міжнародний науковий конгрес «Сучасний олімпійський спорт» було проведено в Києві 16-19 травня 1997 року. Учасниками Конгресу були 500 учених і практиків із 63 країн. До офіційної програми форуму ввійшло 246 доповідей. Під час конгресу було зроблено 125 доповідей на секційних засіданнях і 112 стендових доповідей. Робота проводилася за 9 напрямами: «Соціально-філософські, економічні, правові й організаційно-управлінські аспекти олімпійського спорту»; «Сучасні технології в спорті»; «Харчування спортсмена, засобу стимуляції»; «Система підготовки спортсменів в олімпійському спорті»; «Медико-біологічні основи спорту вищих досягнень»; «Рухова активність різних груп населення. Спорт для всіх»; «Система олімпійської освіти й діяльність Центрів олімпійської освіти»; «Спортивна орієнтація й відбір у структурі багаторічної підготовки»; «Управління рухами в спорті». У рамках конгресу було проведено кілька круглих столів «Користь рухової активності»; «Харчування під час рухової активності»; а також семінар «Передові технології в спорті». Відбулася презентація нових книг видавництва «Олімпійська література».

ІІІ Міжнародний науковий конгрес «Сучасний олімпійський спорт» уперше було проведено за межами України. Учасників конгресу приймала Академія фізичного виховання Юзефа Пілсудського в столиці Польщі м. Варшаві з 29 серпня по 1 вересня 1999 року. На форум з'їхалося понад 300 учених із 22 країн світу. Програма Конгресу включала 6 пленарних, 60 секційних і 136 стендових доповідей. Було обговорено 9 напрямів: «Історія олімпійських ігор і спорту»; «Біологічні детермінанти в олімпійській підготовці»; «Психологічні детермінанти в олімпійській підготовці»; «Теорія і методологія тренування»; «Спортивна медицина - профілактика та лікування»; «Вимоги до харчування спортсменів»; «Соціальний і освітній аспекти змагального спорту»; «Менеджмент у спорті»; «Паралімпійський спорт».

IV Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоров'я, рекреації, спортивної медицини й рекреації» працював у Києві з 16 по 19 травня 2000 року У Конгресі взяли участь 400 провідних учених та інших фахівців із 40 країн світу. Відповідно до програми конгресу було зроблено 302 доповіді, у тому числі 11 на пленарних засіданнях, 121 секційна і 170 стендових доповідей. У рамках конгресу працювала представницька міжнародна спеціалізована виставка «Мир спорту - 2000» і відбулася презентація нових книг видавництва «Олімпійська література». Робота проводилася за дев'ятьма науковими напрямами: «Стрес, адаптація й результативність у спорті»; «Олімпійський спорт і здоров'я спортсменів»; «Травматизм у спорті: профілактика, лікування, фізична реабілітація»; «Рухова активність різних груп населення»; «Спорт для всіх»; «Проблеми сучасної валеології»; «Жіночий спорт і здоров'я»; «Спорт інвалідів»; «Спорт ветеранів».

V Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх» проводився 5-7 червня 2001 року. на базі Білоруської державної академії фізичної культури у м. Мінську. У ньому взяли участь 570 учених і фахівців з 39 країн, а також 77 студентів із 11 країн. Відповідно до програми конгресу було представлено 585 доповідей, із них 7 доповідей на пленарних засіданнях і 578 на секційних (227 усних і 351 стендовий). У рамках Конгресу працювали виставки науково-методичної літератури, технічних засобів, апаратури для досліджень, устаткування, тренажерів, спортивного одягу й взуття. Робота Конгресу відповідно до програми проводилася за дев'ятьма основними науковими напрямами: «Олімпійський спорт і здоров'я спортсменів, проблеми спортивної медицини й фізичної реабілітації»; «Олімпізм і олімпійська освіта, історія й соціологія спорту»; «Проблеми кінезіології спорту»; «Удосконалення системи управління спортом вищих досягнень, спортом інвалідів»; «Удосконалення системи підготовки спортсменів високої кваліфікації»; «Удосконалення професійної фізкультурної освіти, підготовка кадрів»; «Гуманістичні тенденції початку третього тисячоріччя в дослідженні й розвитку рухових здібностей людини»; «Проблеми спортивної фізіології, біохімії й психології»; «Спорт для всіх, туризм і здоровий спосіб життя».

VI Міжнародний науковий конгрес «Сучасний олімпійський спорт і спорт для всіх» проводився на базі Академії фізичного виховання Юзефа Пілсудського у Варшаві 6-9 червня 2002 року. У Конгресі взяли участь понад 500 учених із 34 країн. Відповідно до програми Конгресу було представлено 428 доповідей, з них 21 - на пленарних засіданнях. Робота Конгресу здійснювалася за 12 науковими напрямами: «Актуальні проблеми олімпійського руху й олімпійської освіти»; «Соціологічні, педагогічні, психологічні, етичні й історичні аспекти спорту»; «Спорт вищих досягнень – системи тренування, специфічні умови тренувального процесу й змагань. Спорт жінок»; «Спорт для всіх – ефективність форм і програм підготовки різних вікових груп населення»; «Дитячий і юнацький спорт, виявлення й розвиток спортивних талантів»; «Спорт і реабілітація інвалідів, програми та ефективність спеціальної фізичної активності»; «Екстремальні види спорту – значення, місце й перспективи розвитку»; «Програми міжнародного співробітництва, керування, менеджмент і спонсорство в спорті»; «Сучасні інформаційні й комунікаційні технології у спорті»; «Медико-біологічні аспекти спорту»; «Харчування й ергогенні засобу в спорті»; «Підготовка й підвищення кваліфікації кадрів по фізичній культурі й спорту».

VII Міжнародний науковий конгрес «Сучасний олімпійський спорт і спорт для всіх» відбувся в столиці Російської Федерації м. Москві 24-27 травня 2003 року на базі Російського державного університету фізичної культури, спорту й туризму. У роботі Конгресу взяли участь 567 фахівців з 27 країн. Робота Конгресу відповідно до програми проводилася за 15 науковими напрямами: «Олімпійський рух і соціальні процеси»; «Практика олімпійської освіти»; «Філософські, соціологічні, культурологічні та історичні аспекти спорту»; «Педагогічні та психологічні аспекти фізичної культури і спорту»; «Медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту»; «Біомеханіка спорту»; «Фізична культура та спорт: економіка, менеджмент, маркетинг, право»; «Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів по фізичній культурі та спорту»; «Масові форми фізичної культури й «спорт для всіх»«;«Рекреація й спортивно-оздоровчий туризм»; «Дитячий і юнацький спорт»; «Спорт вищих досягнень»; «Адаптивна фізична культура й спорт»; «Інформаційні й комунікаційні технології в спорті»; «Харчування й ергогенні засоби в спорті».

VIII Міжнародний науковий конгрес «Сучасний олімпійський спорт і спорт для всіх» проводився в м. Алмати, столиці Казахстану 3-6 червня 2004 року. У Конгресі взяли участь понад 400 представників із 30 країн. Обговорювалися наступні наукові напрями Конгресу: «Олімпійський рух і соціальні процеси»; «Теорія і практика олімпійської освіти»; «Філософські, соціологічні й історичні аспекти спорту»; «Міжнародне співробітництво в області спорту: проблеми й перспективи»; «Фізична культура і спорт: право, економіка, менеджмент, маркетинг»; «Підготовка фахівців і підвищення кваліфікації кадрів в області фізичної культури та спорту»; «Педагогічні, психологічні й етичні аспекти фізичної культури та спорту»; «Медико-біологічні аспекти фізичної культури та спорту»; «Спорт вищих досягнень»; «Дитячий і юнацький спорт»;
«Спортивний і оздоровчий туризм»; «Паралімпійський спорт (спорт інвалідів), програми соціальної фізичної активності»; «Масові форми фізичної культури «Спорт для всіх»»; «Інформаційні й комунікаційні технології в спорті й туризмі»; «Національні види спорту й нетрадиційні засоби ти методи фізичного виховання».

IX Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх» відбувся в столиці України м. Києві з 20 по 23 вересня 2005 року. На Конгрес прибули 493 учасників із 55 країн з усіх континентів – Європи, Азії, Африки, Америки, Австралії. На Конгресі було представлено 511 доповідей, у тому числі 13 – на пленарних засіданнях, а 498 – на засіданнях секцій (з яких 168 усних доповідей і 330 стендових). Відповідно до програми Конгресу робота форуму охоплювала десять напрямів: «Спорт вищих досягнень. Юнацький спорт»; «Олімпійська освіта»; «Медико-біологічні аспекти фізичної культури та спорту»; «Рекреація і спорт для всіх»; «Спортивна медицина й фізична реабілітація»; «Педагогічні й психологічні аспекти фізичної культури та спорту»; «Біомеханічні й інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті»; «Паралімпійський спорт і адаптивна фізична культура»; «Підготовка й підвищення кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури та спорту»; «Філософські, історичні, економічні та правові аспекти фізичної культури та спорту».

X Міжнародний науковий конгрес «Сучасний олімпійський спорт і спорт для всіх» проходив у м. Гданську (Польща) на базі Академії фізичного виховання й спорту ім. Енджея Снядецького з 10 по 14 вересня 2006 року. У Конгресі брали участь понад 200 відомих учених, керівників спорту, тренерів із 14 країн американського, європейського й азійського континентів. Було представлено 9 пленарних доповідей, проведено 10 секційних засідань за наступними тематиками: «Сучасний олімпійський і паралімпійський спорт»; «Історія й філософія спорту»; «Соціологічні, психологічні й педагогічні аспекти спорту»; «Нові тенденції в тренуванні»; «Тренування й індивідуальні види спорту»; «Тренування й командні види спорту»; «Дитячий і юнацький спорт»; «Біологічні аспекти спорту й спортивна медицина»; «Фізична активність, фітнес і здоров'я»; «Спортивний менеджмент і право».

XI Міжнародний науковий конгрес «Сучасний олімпійський спорт і спорт для всіх» відбувся на базі освітньої установи «Білоруський державний університет фізичної культури» у столиці Республіки Білорусь м. Мінську в 2007 року. Робота конгресу здійснювалася у два етапи. На першому етапі, у період з 11 квітня по 17 травня, було проведено 6 секційних засідань: «Сучасні аспекти спортивної медицини, оздоровчої й адаптивної фізичної культури, фізичної реабілітації й ерготерапії»; «Інноваційні технології в сфері туризму, гостинності, рекреації й екскурсоведення»; «Актуальні проблеми теорії й методики підготовки спортсменів»; «Соціологічні, психологічні й педагогічні аспекти фізичної культури та спорту»; «Сучасні технології спорту вищих досягнень у професійній підготовці співробітників силових структур»; «Молодь - науці. Дослідження молодих учених у галузі фізичної культури, спорту й туризму» по 19 наукових напрямах. Учасниками секційних засідань були 932 фахівців із числа професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів різних країн, у тому числі 43 доктора наук, 109 кандидатів наук, магістранти й аспіранти. На другому етапі, 11 жовтня 2007 р., у Національній бібліотеці Білорусі пройшли пленарні засідання конгресу, у роботі яких брали участь 120 фахівців, з них 63 доктори наук і 22 кандидати наук із 45 установ різних країн Східної Європи й Центральної Азії, а також представники Китаю і Венесуели. На конгрес було представлено 585 статей, видані матеріали конгресу в 4 частинах. 

XII Міжнародний науковий конгрес «Сучасний Олімпійський і Паралімпійський спорт і спорт для всіх» проходив 26-28 травня 2008 року в м. Москві на базі Російського державного університету фізичної культури, спорту і туризму. У роботі Конгресу взяли участь 460 фахівців з 28 країн. На форумі було обговорено велике коло проблем фізичної культури та спорту: філософсько-соціальні, культурологічні, історичні проблеми, менеджмент у сфері фізичної культури і спорту, сучасний Олімпійський спорт: проблеми спорту вищих досягнень, теоретичні й методичні основи підготовки спортивного резерву, проблеми планування й контролю Олімпійської підготовки, дитячий і юнацький спорт, виявлення й розвиток талантів; паралімпійський спорт, спорт для всіх: відомі й нові форми організації фізичної активності різних груп населення, студентський спорт, рекреація й оздоровчий туризм, екстремальні види діяльності, методичні аспекти психології рухової діяльності, соціально-психологічні аспекти фізичної культури і спорту, науково-методичне забезпечення студентів, біохімія фізичної культури та спорту, фізіологія фізичної культури та спорту, біомеханіка спорту, анатомо-антропологічні аспекти спортивної діяльності, проблеми спортивної моторики, питання адаптивної фізичної культури: адаптивне фізичне виховання, реабілітація хворих і осіб з обмеженими фізичними можливостями; проблеми спортивної медицини й фізичної реабілітації: травматологія й ортопедія, харчування й ерогенні засоби у спорті, реабілітація спортсменів після травм, спортивна кардіологія й фізіологія кровообігу, педагогіка фізичної культури й спорту, психологія фізичної культури і спорту, теорія фізичної культури і спорту, проблеми і рішення в сфері інноваційного розвитку фізкультурної освіти: інноваційні технології підготовки фахівців у ВНЗ фізичної культури, олімпійська освіта, підготовка й підвищення кваліфікації кадрів у системі післядипломної освіти, технології дистанційного навчання у ВНЗ фізичної культури. 

XIII Міжнародний науковий конгрес «Сучасний Олімпійський спорт і спорт для всіх» відбувся з 7 по 11 жовтня 2009 року в м. Алмати на базі Казахської академії спорту та туризму. У роботі Конгресу взяли участь 320 фахівців з 33 країн. Було зроблено понад 80 доповідей. Робота учасників Конгресу проводилася за наступними напрямами: «Соціально-гуманітарні проблеми фізичної культури та спорту»; «Сучасний олімпійський спорт і олімпійська освіта»; «Дитячий і юнацький спорт (відбір і управління тренувальним процесом)»; «Психолого-педагогічні проблеми фізичної культури та спорту»; «Рекреація й спорт для всіх»; «Національні види спорту і нетрадиційні засоби й методи фізичного виховання. Оздоровчий туризм»; «Медико-біологічні та біомеханічні проблеми фізичного виховання і спортивного тренування»; «Спортивна медицина, харчування спортсменів і фізична реабілітація»; «Паралімпійський спорт. Адаптивна фізична культура»; «Інноваційні технології підготовки фахівців з фізичної культури та спорту». Під час проведення форуму була створена Міжнародна асоціація університетів фізичної культури й спорту. 

XIV Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх» вп'яте відбувся в місті Києві 5-8 жовтня 2010 року на базі Національного університету фізичного виховання й спорту України. У ньому взяли участь близько 700 науковців і фахівців в галузі спорту та фізичної культури з понад 50 країн Європи, Азії, Америки й Африки, серед яких відомі діячі міжнародного олімпійського руху, директори науково-дослідних інститутів, ректори понад 30 вищих навчальних закладів спортивного профілю. У рамках роботи Конгресу було проведено три пленарних і вісімнадцять секційних засідань, на яких широко обговорювалися актуальні проблеми сучасного спорту: «Історія і теорія олімпійського спорту»; «Спорт вищих досягнень»; «Юнацький спорт»; «Паралімпійський спорт і адаптивна фізична культура»; «Спортивна медицина та фізична реабілітація»; «Медико-біологічні аспекти фізичної культури та спорту»; «Педагогічні та психологічні аспекти фізичної культури і спорту»; «Біомеханічні та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті»; «Харчування й ергогенні засоби в спорті»; «Здоров'я людини, рекреація та спорт для всіх»; «Філософські, історичні, соціологічні, економічні й правові аспекти фізичної культури та спорту»; «Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту».

kongress 2010-1   kongress 2010-2   kongress 2010-3

XV Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх» проводився на базі Державного університету фізичного виховання й спорту в столиці Республіки Молдова м. Кишиніві 12-15 вересня 2011 року. У пленарному засіданні Конгресу взяли участь понад 200 фахівців з 40 університетів фізичного виховання і спорту країн Європи, Азії. Учасниками секційних засідань було понад 300 науковців. Робота конгресу передбачала обговорення наступних наукових напрямів: «Спорт для всіх і олімпійський рух»; «Теоретико-методологічні основи спортивної підготовки»; «Методологія вдосконалення фізичного виховання в системі освітніх структурних формувань»; «Теоретико-методологічні основи системи підготовки фахівців фізичної культури в контексті європейського інтегрування»; «Паралімпійський спорт і адаптивна фізична культура»; «Спортивна медицина й кінетотерапія»; «Психолого-педагогічні й соціальні аспекти фізичної культури»; «Філософські, економічні аспекти фізичної культури»; «Управлінські й правові аспекти захисту, охорони й безпеки особистості». На Конгрес було представлено понад 500 статей, видано матеріали в 2-х томах. 

 kongress 2011   kongress 2011-2   kongress 2011-3

XVI Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх» пройшов у Національній академії спорту «Васил Левски» столиці Болгарії м. Софії 17-19 травня 2012 року. У Конгресі взяли участь близько 500 учених із 30 країн. До програми Конгресу були включено 172 доповіді, що представляють найбільший інтерес за наступними напрямами: «Олімпійський спорт і спортивне тренування»; «Медико-біологічні аспекти спорту»; «Фізичне виховання й спорт для всіх»; «Психологічні аспекти спорту»; «Спортивний менеджмент і соціальні аспекти спорту». 

XVII Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх» відбувся з 3 по 5 червня 2013 року на базі Столичного університету фізичного виховання й спорту (м. Пекін, КНР). У роботі наукового форуму взяли участь учені 62 університетів із 16 країн світу. На Конгресі було представлено 315 доповідей, із них 6 пленарних, 38 секційних і 271 стендових доповідей за 7 науковими напрямами: «Молодіжний спорт і здоров'я»; «Здоров'я й масовий спорт»; «Фізичне виховання в університеті»; «Олімпійський спорт і розвиток олімпійської освіти»; «Теорія та методика навчання і підготовка елітних тренерів»; «Глобальна спортивна індустрія і засоби масової інформації»; «Медичні й біологічні проблеми фізичної культури й спорту». На конгрес було представлено 483 статті.

kongress 2013 

XVIIІ Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх» пройшов 1–4 жовтня 2014 року на базі Казахської академії спорту та туризму у м. Алмати і був присвячений XXVIII Всесвітній зимовій Універсіаді 2017 року та 70-річчю академії. У конгресі взяли участь учені й фахівці в області фізичної культури та спорту з понад тридцяти країн, представники усіх континентів світу. Під час роботи Конгресу було зроблено більш 160 доповідей. Тематикою секцій були такі напрями: сучасний олімпійський спорт, олімпійська освіта (досвід, проблеми, перспективи); гуманітарні й соціально-економічні проблеми фізичної культури та спорту, менеджмент, маркетинг; дитячий і юнацький спорт; педагогічні та психологічні проблеми фізичної культури та спорту; медико-біологічні аспекти фізичного виховання та спортивного тренування. Було проведено п´ять круглих столів, присвячені обговоренню проблем та технологій інноваційного розвитку фізкультурної освіти; рекреації й масового спорту, сучасних форм організації фізичної активності різних груп населення; спортивної медицини та фізичної реабілітації; паралімпійського спорту, адаптивної фізичної культури; національних видів спорту в системі фізичного виховання населення. На конгрес було представлено понад 400 статей, видано матеріали у трьох томах.

 Kongress 2014

 

 

 

 

 

 

ХІХ Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх» відбувся 6 – 9 жовтня 2015 року в Єревані (Вірменія). Організаторами заходу стали Міжнародна асоціація університетів фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки Вірменії, Національний олімпійський комітет Вірменії, Вірменський державний інститут фізичної культури, якому у 2015 р. виповнилося 70 років від дня створення. Учасниками Конгресу були понад 100 провідних вчених з 15 країн світу (США, Китаю, Європи), серед яких ректори 21 вищого навчального закладу фізичної культури.
Під час заходів конгресу відбулося конструктивне обговорення проблем в галузі спорту та підвищення якості підготовки кадрів, намічені шляхи подальшої співпраці.
На засіданнях секцій та "круглих столах" обговорювалися актуальні проблеми. Робота секцій йшла по чотирьом темам:
1. Олімпійський спорт, олімпізм, олімпійська освіта, олімпійська спадщина.
2. Гуманітарні та соціальні проблеми фізичної культури.
3. Педагогічні та психологічні проблеми фізичної культури і спорту.
4. Медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спортивного тренування.
У матеріалах конгресу було представлено 150 наукових статей.

kongr.05 kongr.06 kongr.07 kongr.08